Юридичні консультації

Захист прав, спори

Аудит земельної ділянки

Землевпорядкування...

Послуги для агробізнесу

Купівля-продаж землі

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И
"19" вересня 2013 р.                               м. Київ                                        К/9991/39255/12 
 
Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:
Калашнікової О.В. Леонтович К.Г.   Сіроша М.В.  розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Десна» на постанову Сумського окружного адміністративного суду від 10 листопада 2011 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 26 березня 2012 року у справі №2а/1870/7216/11 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Десна» до старшого державного інспектора з контролю за використанням і охороною земель відділу Держкомзему у Кролевецькому районі Сумської області Меншун Олександра Анатолійовича про визнання дій незаконними,-
 
в с т а н о в и л а:
 
У жовтні 2011 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Десна» (далі - Товариство) звернулося до суду з позовом до старшого державного інспектора з контролю за використанням і охороною земель відділу Держкомзему у Кролевецькому районі Сумської області Меншун Олександра Анатолійовича, у якому просило визнати неправомірними дії відповідача щодо здійснення перевірки з питань дотримання вимог земельного законодавства позивачем, що мало наслідком встановлення розміру шкоди у розмірі 22 261, 50грн., яка підлягала відшкодуванню Товариством.
 
Позовні вимоги мотивовано тим, що 25.07.2011 року старшим державним інспектором з контролю за використанням і охороною земель відділу Держкомзему у Кролевецькому районі Сумської області Меншун Олександром Анатолійовичем, без присутності посадових осіб TOB «Десна», було складено акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства №126. В акті перевірки зазначено, що станом на 25.07.2011 року TOB «Десна» самовільно зайняло та на безоплатній основі використовує земельну ділянку площею 25, 7281га (сільськогосподарські угіддя, рілля) з земель запасу державної власності Алтинівської сільської ради за межами населеного пункту, під посів озимого жита, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Такі дії, на думку старшого державного інспектора з контролю за використанням і охороною земель відділу Держкомзему у Кролевецькому районі Сумської області Меншуна O.A. порушують вимоги ст.ст. 96, 125, 126, 206 Земельного кодексу (далі - ЗК)України. Також старшим державним інспектором з контролю за використанням і охороною земель відділу Держкомзему у Кролевецькому районі Сумської області Меншун О.А. було здійснено розрахунок №7 розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки від 25.07.2011 року, згідно якого на TOB «Десна» було накладено обов'язок відшкодувати заподіяну шкоду у розмірі 22 261, 50грн. Про вказані акт та розрахунок розміру шкоди позивачеві стало відомо лише 27.07.2011 року, коли він отримав копії даних документів для ознайомлення. 
 
Товариство зазначає, що старший державний інспектор з контролю за використанням і охороною земель відділу Держкомзему у Кролевецькому районі Сумської області Меншун O.A. не мав повноважень на здійснення перевірки дотримання вимог земельного законодавства ТОВ «Десна», а тому просило позов задовольнити.
Постановою Сумського окружного адміністративного суду від 10.11.2011 року, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 26.03.2012 року, у задоволенні позову відмовлено. 
 
Не погоджуючись з оскаржуваними судовими рішеннями, Товариство звернулося до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, у якій просить їх скасувати та прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог.
 
Перевіривши правову оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, проаналізувавши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що ТОВ «Десна» зареєстровано 19.02.2000 року Кролевецькою РДА Сумської області, ідентифікаційний код 03779596 (а.с.10). 
 
15.07.2011 року відповідачем проведена перевірка з питання дотримання Товариством вимог земельного законодавства України при використанні земельної ділянки земель державної власності на території Алтинівської сільської ради, за наслідками якої складено Акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства від 25.07.2011 року № 126 (а.с.8). 
 
Згідно з Актом перевірки, станом на 25.07.2011 року ТОВ «Десна» самовільно зайняло та на безоплатній основі використовує земельну ділянку площею 25, 7281га (сільськогосподарські угіддя, рілля) із земель запасу державної власності Алтинівської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є порушенням вимог ст.ст. 125, 126, 206 ЗК України. 
 
Відповідно до Акту обстеження земельної ділянки № 7 від 25.07.2011 року, складеним відповідачем, встановлено аналогічні порушення земельного законодавства з боку ТОВ «Десна» (а.с.7). 
 
Згідно з Розрахунком розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття Товариством земельної ділянки з земель запасу сільськогосподарського призначення на території Алтинівської сільської ради Кролевецького району за межами населеного пункту від 25.07.2011 року, складеним відповідачем, розмір заподіяної шкоди склав 22 261, 50грн. (а.с.9). 
 
Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суди першої та апеляційної інстанцій виходили з необґрунтованості та недоведеності позовних вимог. Зазначили, що відповідач діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, відтак мав належні правові підстави для проведення перевірки дотримання Товариством вимог земельного законодавства.
Колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, виходячи з наступного.
 
Положеннями частини 1 статті 9 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» передбачено, що державний контроль за використанням та охороною земель у системі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснює Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель і її територіальні органи. 
 
Згідно статті 10 вказаного Закону, державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель мають право: безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодо використання та охорони земель; давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) з питань використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель відповідно до їх повноважень, а також про зобов'язання приведення земельної ділянки у попередній стан у випадках, установлених законом, за рахунок особи, яка вчинила відповідне правопорушення, з відшкодуванням завданих власнику земельної ділянки збитків; складати акти перевірок чи протоколи про адміністративні правопорушення у сфері використання та охорони земель і дотримання вимог законодавства про охорону земель та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, а також подавати в установленому законодавством України порядку до відповідних органів матеріали перевірок щодо притягнення винних осіб до відповідальності. 
 
Пунктом 7 постанови Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 року №963 «Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу» передбачено, що розрахунок розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, проводиться Держземінспекцією та її територіальними органами. 
 
Відповідно до пп. 7 п. 4 Положення «Про Державний комітет України із земельних ресурсів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 року № 224, Державний комітет із земельних ресурсів (Держкомзем) відповідно до покладених на нього завдань: здійснює державний контроль за використанням та охороною земель відповідно до Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» та інших законів, а також державний геодезичний нагляд за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт відповідно до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність». 
 
Постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель» від 21.06.2010 року № 477 утворено в складі Державного комітету по земельних ресурсах Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель як урядовий орган державного управління та затверджено Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель (далі - Положення). 
 
Пунктом 4 Положення встановлено, що Держземінспекція відповідно до покладених на неї завдань зокрема організує і здійснює державний контроль за дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами земельного законодавства. 
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 року №1068 «Про ліквідацію Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель» (далі - Постанова КМУ №1068) ліквідовано державну інспекцію з контролю за використанням та охороною земель. Обов'язки щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель покладено на Державний комітет із земельних ресурсів (п. 3 Постанови КМУ № 1068). 
 
Таким чином, суди дійшли вірного висновку про те, що відповідач мав повноваження та належні правові підстави для проведення перевірки дотримання Товариством вимог земельного законодавства щодо самовільного заняття земельної ділянки та складання розрахунку заподіяної шкоди. 
Доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку про неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального чи процесуального права, яке призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи.
 
За правилами частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій. 
Керуючись статтями 160, 167, 220, 222, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів,-
 
УХВАЛИЛА:
 
Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Десна» залишити без задоволення.
Постанову Сумського окружного адміністративного суду від 10 листопада 2011 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 26 березня 2012 року залишити без змін.
 
Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строки та в порядку, встановленими статтями 237, 238, 239-240 Кодексу адміністративного судочинства України. 
Судді:
з оригіналом згідно
помічник судді                                                            А.О. Кулеша